Jojoxx.net logotyp

 

 

Användare ikonAnvändare
Besökare just nu: 41
Snabblänkar ikonSnabblänkar
JavaScript-arkivet
Perl
FAQ

Sök på Jojoxx.net


Julkalender

Exempel

Kod


<script type="text/javascript">
/* Detta script finns att hämta på http://www.jojoxx.net och 
  får användas fritt så länge som dessa rader står kvar. */ 

// Royalty free photos from http://www.freedigitalphotos.net
var autoopen=true;   // Skall luckorna öppnas automatiskt? ja=true, nej=false
var imagePath="";    // URL till mapp där alla bilder ligger, om de inte ligger i samma mapp som denna sida.
var imageWidth=60;   // Bredd på luckorna i antal pixel.
var imageHeight=45;   // Höjd på luckorna i antal pixel.
var spacing=10;     // Mellanrum mellan luckorna i antal pixel;
var autoscale=true;   // Skall bakgrundsbilden skalas om automatiskt? ja=true, nej=false
var order="random";   // I vilken ordning skall luckorna hamna? ""=1-24, "semirandom"="slumpvis", men samma resp. år, "random"=helt slumpvis.

Array.prototype.shuffleKey=function(k){
	var tmp=this.concat(); var a=new Array(); var ii=0;
	for(var i=0;tmp.length>0;i++){
		ii=((k+i)^(Math.PI*Math.pow(10,15)))%(tmp.length);
		a[a.length]=tmp.splice(ii,1)
	}
	return a;
}
Array.prototype.shuffle=function(){
	var tmp=this; tmp.sort(function(){ return 0.5-Math.random() } ) 
	return tmp;
}
function calenderswitch(n){
	if(n<=maxlucka){
		var imgobj=document.getElementById("calender"+n);
		var isopened=(imgobj.src.match(/Opened-/i))?true:false;
		imgobj.src=imagePath+"/"+(isopened?"Closed":"Opened")+"-"+n+".gif";
	} else {
		alert("Du får inte öppna denna lucka än.");
	}
}
var now=new Date();
var isDemoMode=false;
var maxlucka=(now.getMonth()==11)?now.getDate():0; if(maxlucka>24){ maxlucka=24; }
if(isDemoMode && maxlucka==0){ maxlucka=15; }
var table=""; var i=0;
var bgwidth=(imageWidth*6)+(spacing*12); bgwidth=(autoscale)?"width:"+bgwidth+"px;":"";
var arr=new Array(); for(var i=0;i<24;i++){ arr[i]=i+1; }
if (order=="semirandom"){ arr=arr.shuffleKey(new Date().getYear()); }
if (order=="random"){ arr=arr.shuffle(); }
for(var y=0;y<4;y++){
	for(var x=0;x<6;x++){
		i=y*6+x; table+='<img onclick="calenderswitch('+arr[i]+')" src="'+imagePath+'/Closed-'+arr[i]+'.gif" id="calender'+arr[i]+'" style="cursor:hand;margin:'+spacing+'px;">';
	}
	table+="<br />";
}
if(isDemoMode){ document.write('<h4>Demo för den '+maxlucka+' december.</h4>'); }
document.write('<div style="position:absolute;">'+table+'</div><img src="'+imagePath+'/background.jpg" style="'+bgwidth+'">');
if(autoopen){ for(var i=1;i<=maxlucka;i++){ setTimeout("calenderswitch("+i+")",500*i); } }
</script>

Kommentar

Ladda hem scriptet.

,