Jojoxx.net logotyp

 

 

Användare ikonAnvändare
Besökare just nu: 75
Snabblänkar ikonSnabblänkar
JavaScript-arkivet
Perl
FAQ

Sök på Jojoxx.net


Länk fade

Exempel


www.jojoxx.net
www.jojoxx.net
www.jojoxx.net
www.jojoxx.net
www.jojoxx.net

Kod


<script type="text/javascript">
// Observera att de länkar som skall påverkas av fadningen har class="fade"

var linkfader=new Object();
linkfader.linkRGB=[100,100,255];       // Länkfärg, RGB-värde.
linkfader.activeLinkRGB=[255,0,255];   // Aktiv länkfärg, RGB-värde.

// Ändra inte rader nedan om du är osäker på vad de betyder.
linkfader.speed=10;
linkfader.delayIN=15;
linkfader.delayOUT=30;
//
linkfader.currentLinkIn=null;
linkfader.currentLinkOut=null;
linkfader.timerIN=null;
linkfader.timerOUT=null;
linkfader.fader=function(start,stop,percent){
	return new Array(Math.floor(start[0]-(start[0]-stop[0])/100*percent),Math.floor(start[1]-(start[1]-stop[1])/100*percent),Math.floor(start[2]-(start[2]-stop[2])/100*percent));
}
linkfader.dofadein=function(){
	linkfader.currentFadeIn+=linkfader.speed;
	linkfader.currentLinkIn.style.color="rgb("+linkfader.fader(linkfader.linkRGB,linkfader.activeLinkRGB,linkfader.currentFadeIn).join(",")+")";
	if(linkfader.currentFadeIn<100){ linkfader.timerIN=setTimeout("linkfader.dofadein();",linkfader.delayIN); }
}
linkfader.dofadeout=function(){
	linkfader.currentFadeOut-=linkfader.speed;
	linkfader.currentLinkOut.style.color="rgb("+linkfader.fader(linkfader.linkRGB,linkfader.activeLinkRGB,linkfader.currentFadeOut).join(",")+")";
	if(linkfader.currentFadeOut>0){ linkfader.timerOUT=setTimeout("linkfader.dofadeout();",linkfader.delayOUT); }
}
window.onload=function(){
	var a=(document.getElementById)?document.getElementsByTagName("a"):new Array();
	for(var i=0;i<a.length;i++){
		if(a[i].href&&a[i].className=="fade"){
			a[i].style.color="rgb("+linkfader.linkRGB.join(",")+")";
			a[i].onmouseover=function(){
				if(linkfader.timerIN){ clearTimeout(linkfader.timerIN); }
				if(linkfader.currentLinkIn){ linkfader.currentLinkIn.style.color="rgb("+linkfader.linkRGB.join(",")+")"; }
				linkfader.currentLinkIn=this; linkfader.currentFadeIn=0;
				linkfader.dofadein();
			}
			a[i].onmouseout=function(){
				if(linkfader.timerOUT){ clearTimeout(linkfader.timerOUT); }
				if(linkfader.currentLinkOut){ linkfader.currentLinkOut.style.color="rgb("+linkfader.linkRGB.join(",")+")"; }
				linkfader.currentLinkOut=this; linkfader.currentFadeOut=100;
				linkfader.dofadeout();
			}
		}
	}
}
</script>
<br>
<a href="http://www.jojoxx.net" class="fade">www.jojoxx.net</a><br>
<a href="http://www.jojoxx.net" class="fade">www.jojoxx.net</a><br>
<a href="http://www.jojoxx.net" class="fade">www.jojoxx.net</a><br>
<a href="http://www.jojoxx.net" class="fade">www.jojoxx.net</a><br>
<a href="http://www.jojoxx.net" class="fade">www.jojoxx.net</a><br>

,