Jojoxx.net logotyp

 

 

Användare ikonAnvändare
Besökare just nu: 49
Snabblänkar ikonSnabblänkar
JavaScript-arkivet
Perl
FAQ

Sök på Jojoxx.net


Färgskiftande länkar

Exempel

Jojoxx.net

Kod


<style type="text/css">
.flashlink { color:rgb(255,0,0); }
</style>
<script type="text/javascript">
/* Detta script finns att hämta på http://www.jojoxx.net och
   får användas fritt så länge som dessa rader står kvar. */

function doFlash(){
	flash+=dflash;
	dflash=(flash<0||flash>255)?-dflash:dflash;
	flash=Math.max(0,flash); flash=Math.min(255,flash);
	flashClass.style.color="rgb(255,"+flash+",0)";
}
function getStyleClassByName(className){
	if(document.all){
		for(var styleSheet=0;styleSheet<document.styleSheets.length;styleSheet++){
			for(var rule=0;rule<document.styleSheets[styleSheet].rules.length;rule++){
				if(document.styleSheets[styleSheet].rules[rule].selectorText=="."+className){ return document.styleSheets[styleSheet].rules[rule]; }
			}
		}
	} else if(document.getElementById){
		for(var styleSheet=0;styleSheet<document.styleSheets.length;styleSheet++){
			for(var rule=0;rule<document.styleSheets[styleSheet].cssRules.length;rule++){
				if(document.styleSheets[styleSheet].cssRules[rule].selectorText=="."+className){ return document.styleSheets[styleSheet].cssRules[rule]; }
			}
		}
	}
	return null;
}
var flash=0; var dflash=20; flashClass=getStyleClassByName("flashlink");
setInterval("doFlash()",50);
</script>

<a class="flashlink" href="http://www.jojoxx.net" target="_top">Jojoxx.net</a><br>


Kommentar

Scriptet påverkar alla länkar som tillhör klassen "flashlink".

,