Jojoxx.net logotyp

 

 

Användare ikonAnvändare
Besökare just nu: 58
Snabblänkar ikonSnabblänkar
JavaScript-arkivet
Perl
FAQ

Sök på Jojoxx.net


24 inspirerade länkar

Exempel

00:00-01:00
01:00-02:00
02:00-03:00
03:00-04:00
04:00-05:00
05:00-06:00
06:00-07:00
07:00-08:00
08:00-09:00
09:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00

Kod


<style type="text/css">
.bar { font-size:10px; text-decoration:none; color: rgb(0,120,0); font-weight:bold; font-family:Arial; }
</style>
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
// Funktionerna mark() & markall() anropas med 2 argument. Det första är nyckelordet
// this (som alltså pekar på aktuell länk), och det andra är den högsta id-numret
// för gruppen av länkar, 11 i exemplet.
function mark(obj,n){
	if(!document.getElementById){ return true; }
	var a=obj.id.split('_');
	if(parseInt(a[1])>0){ document.getElementById(a[0]+'_'+(parseInt(a[1])-1)).style.fontSize='11px'; }
	if(parseInt(a[1])<n){ document.getElementById(a[0]+'_'+(parseInt(a[1])+1)).style.fontSize='11px'; }
	obj.style.textDecoration='none';
	obj.style.fontSize='12px';
}
function unmark(obj,n){
	if(!document.getElementById){ return true; }
	var a=obj.id.split('_');
	if(parseInt(a[1])>0){ document.getElementById(a[0]+'_'+(parseInt(a[1])-1)).style.fontSize='10px'; }
	if(parseInt(a[1])<n){ document.getElementById(a[0]+'_'+(parseInt(a[1])+1)).style.fontSize='10px'; }
	obj.style.fontSize='10px';
}
</script>
<a href="#" id="foo_0" class="bar" onmouseover="mark(this,11);" onmouseout="unmark(this,11);">00:00-01:00</a><br>
<a href="#" id="foo_1" class="bar" onmouseover="mark(this,11);" onmouseout="unmark(this,11);">01:00-02:00</a><br>
<a href="#" id="foo_2" class="bar" onmouseover="mark(this,11);" onmouseout="unmark(this,11);">02:00-03:00</a><br>
<a href="#" id="foo_3" class="bar" onmouseover="mark(this,11);" onmouseout="unmark(this,11);">03:00-04:00</a><br>
<a href="#" id="foo_4" class="bar" onmouseover="mark(this,11);" onmouseout="unmark(this,11);">04:00-05:00</a><br>
<a href="#" id="foo_5" class="bar" onmouseover="mark(this,11);" onmouseout="unmark(this,11);">05:00-06:00</a><br>
<a href="#" id="foo_6" class="bar" onmouseover="mark(this,11);" onmouseout="unmark(this,11);">06:00-07:00</a><br>
<a href="#" id="foo_7" class="bar" onmouseover="mark(this,11);" onmouseout="unmark(this,11);">07:00-08:00</a><br>
<a href="#" id="foo_8" class="bar" onmouseover="mark(this,11);" onmouseout="unmark(this,11);">08:00-09:00</a><br>
<a href="#" id="foo_9" class="bar" onmouseover="mark(this,11);" onmouseout="unmark(this,11);">09:00-10:00</a><br>
<a href="#" id="foo_10" class="bar" onmouseover="mark(this,11);" onmouseout="unmark(this,11);">10:00-11:00</a><br>
<a id="foo_11" class="bar" onmouseover="mark(this,11);" onmouseout="unmark(this,11);" target="_blank" href="24links.html">11:00-12:00</a><br>

Kommentar

Meny inspirerad av TV-serien 24.

,