Jojoxx.net logotyp

 

 

Användare ikonAnvändare
Besökare just nu: 106
Snabblänkar ikonSnabblänkar
JavaScript-arkivet
Perl
FAQ

Sök på Jojoxx.net


Grafiska checkboxar

Exempel

Kod


<form name="myForm">
<input type="hidden" name="mycheckbox" value="0">
<a href="#" onClick="gfxCheckboxToggle(document.myForm.mycheckbox,document['checkbox1'],'images/off.gif','images/on.gif'); return false;"><img src="images/off.gif" width=30 height=30 border=0 alt="" name="checkbox1"></a>
</form>
<script type="text/javascript">
/* Detta script finns att hämta på http://www.jojoxx.net och
   får användas fritt så länge som dessa rader står kvar. */

function gfxCheckboxToggle(checkboxobj,imgobj,offSrc,onSrc){
	checkboxobj.value = (checkboxobj.value=='1') ? '0':'1';
	if(document.images){
		imgobj.src = (checkboxobj.value=='1') ? onSrc:offSrc;
	}
}
</script>

Kommentar

Scriptet låter dig skifta mellan 2 bilder för att växla värde på ett fält i ett formulär, en slags grafisk checkbox med andra ord. Första argumentet som skickas med till gfxCheckboxToggle() är objekt-namnet på det fält som skall växlas värde på. Värdet på detta fält är default satt till 0, alltså "oklickad" bild. Senare kommer detta värde att växla mellan 0 och 1. Nästa argument är objektnamnet på bilden som skall skiftas. Argument 3 och 4 är url till bilder som motsvarar "omarkerad" och "markerad" bild.

,