Jojoxx.net logotyp

 

 

Användare ikonAnvändare
Besökare just nu: 91
Snabblänkar ikonSnabblänkar
JavaScript-arkivet
Perl
FAQ

Sök på Jojoxx.net


Formulärsfält med längdräknare

Exempel


Antal tecken kvar

Kod


<form>
<textarea cols="20" rows="4" name="mytext" onkeyup="checkLength(this,this.form.display,20);" onkeypress="checkLength(this,this.form.display,20);"></textarea><br/>
Antal tecken kvar <input type="text" name="display" size="4" value="20" disabled="disabled" onfocus="this.blur();">
</form>

<script type="text/javascript">
/* Detta script finns att hämta på http://www.jojoxx.net och
   får användas fritt så länge som dessa rader står kvar. */

function checkLength(obj,dispobj,mlength){
	if(obj.value.length>mlength){
		obj.value = obj.value.substr(0,mlength);
		alert('Detta fält maximalt innehålla '+mlength+' tecken.');
		obj.focus();
	}
	dispobj.value=mlength-obj.value.length;
}
</script>


Kommentar

Funktionen checkLength() anropas både från eventet onKeyUp och onKeyPress (för att backspace skall fungera) från de fält i formuläret som skall ingå i kontrollen. Är längden på innehållet i fältet längre än maximalt tillåtet visas en varningsruta som talar om detta. Återstående antal tecken visas i ett separat fält. Funktionen tab() anropas med 3 argument. Det första skall alltid vara this (används för att tala om vilket objekt som skall kontrolleras). Det andra argumentet är namnet på nästa objekt som skall visa antal återstående tecken (this.form.fältnamn). Det tredje argumentet är den tillåtna längden på aktuellt fält.

,