Jojoxx.net logotyp

 

 

Användare ikonAnvändare
Besökare just nu: 37
Snabblänkar ikonSnabblänkar
JavaScript-arkivet
Perl
FAQ

Sök på Jojoxx.net


Dagens datum som bilder

Exempel

Kod


<script type="text/javascript"> 
/* Detta script finns att hämta på http://www.jojoxx.net och 
får användas fritt så länge som dessa rader står kvar. */ 

var str=new Date().getFullYear()+"-"+((new Date().getMonth()<9)?"0":"")+(new Date().getMonth()+1)+"-"+((new Date().getDate()<10)?"0":"")+new Date().getDate();
function strToImg(str){
	var ret="";
	for(var n=0;n<str.length;n++){
ret+="<img src=\"/images/"+str.substring(n,n+1)+".gif\">";
	}
	return ret;
}
document.write(strToImg(str)); 
</script> 

Kommentar

Bara att klippa och klistra. Bilderna skall som i exemplet ligga i en katalog vid namn "/images".

,