Jojoxx.net logotyp

 

 

Användare ikonAnvändare
Besökare just nu: 80
Snabblänkar ikonSnabblänkar
JavaScript-arkivet
Perl
FAQ

Sök på Jojoxx.net


FAQ: Perl / CGI

Hur använder man Win32::OLE för att kommunicera med MS Access-databaser?

Här är ett insert-exempel:

use Win32::OLE;
use Win32::OLE::Const 'Microsoft ActiveX Data Objects';
$Conn = Win32::OLE->new("ADODB.Connection");
$RS = Win32::OLE->new("ADODB.Recordset");
$Conn->Open("PROVIDER=MSDASQL;DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=db.mdb;UID=;PWD=;");
$RS->Open("mytable", $Conn, adLockOptimistic, adOpenDynamic);
$RS->AddNew (["textfield","numberfield"], ["ABC",123]);
$RS->Close;
$Conn->Close;

,