Jojoxx.net logotyp

 

 

Användare ikonAnvändare
Besökare just nu: 102
Snabblänkar ikonSnabblänkar
JavaScript-arkivet
Perl
FAQ

Sök på Jojoxx.net


FAQ: ASP

Hur skriver man till en text-fil?

Här är ett exempel på hur du skriver till en text-fil i ASP;

<%
Const FileMode = 2  ' 1 = Input, 2 = OutPut
Const Create = True  
Dim MyFile            
Dim FSO       ' FileSystemObject
Dim TSO       ' TextStreamObject
MyFile = Server.MapPath("minfil.txt")
Set FSO = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set TSO = FSO.OpenTextFile(MyFile, FileMode, Create)
TSO.writeline "En liten text..."
TSO.close
Set TSO = Nothing
Set FSO = Nothing
%>

,