Jojoxx.net logotyp

 

 

Du är här: Start > Artiklar > ffmpeg
Användare ikonAnvändare
Besökare just nu: 61
Snabblänkar ikonSnabblänkar
JavaScript-arkivet
Perl
FAQ

Sök på Jojoxx.net


FFMPEG

Hur lägger man till en logotyp i en film?

ffmpeg.exe -i movie.mp4 -i logo.png -filter_complex "[0:v][1:v]overlay=main_w-overlay_w-10:10" -codec:a copy "movie with logo.mp4"

[0:v] hänvisar till första (movie.mp4) filens video-stream, [1:v] hänvisar till andra (logo.png) filens video-stream. overlay talar om att logo.png i detta fall skall läggas över filmen på X,Y-koordinaten angiven (räknat från övra vänstra hörnet). main_w är bredden på filmen och overlay_w är bredden på logotypen. I exemplet kommer alltså logotypen att hamna 10 px från topp och 10 px från höger.

Hur deinterlace'ar man en film?

ffmpeg.exe -i input.mp4 -acodec copy -vcodec libx264 -vf yadif output.mp4

Hur ändrar man ljudnivå på en film?

ffmpeg.exe -i input.mp4 -af "volume=0.5" output.mp4

Hur lägger man ihop 2 videofiler?

Om videofilerna använder samma codec kan du använda Concatenation.

ffmpeg.exe -i "concat:input1.mp4|input2.mp4|input3.mp4" -c copy output.mp4

Hur splittar man en mp3-fil?

Använd parametrarna -t hh:mm:ss och -ss hh:mm:ss för att ange längd och starttid.

ffmpeg.exe -i in.mp3 -acodec copy -t 00:05:00 -ss 00:00:00 first-5-minutes.mp3

,