Jojoxx.net logotyp

 

 

Användare ikonAnvändare
Besökare just nu: 53
Snabblänkar ikonSnabblänkar
JavaScript-arkivet
Perl
FAQ

Sök på Jojoxx.net


Världstid

Exempel

Miami :
Hawaii :
Sydney :
Stockholm :

Kod


<strong>Miami :</strong><span id="Miami"></span><br/>
<strong>Hawaii :</strong><span id="Hawaii"></span><br/>
<strong>Sydney :</strong><span id="Sydney"></span><br/>
<strong>Stockholm :</strong><span id="Stockholm"></span><br/>

<script type="text/javascript">
/* Detta script finns att hämta på http://www.jojoxx.net och 
   får användas fritt så länge som dessa rader står kvar. */ 

var timeZones=new Object(); var daylightSavingTime=new Object();
timeZones["Miami"]=-5;        daylightSavingTime["Miami"]=1;
timeZones["Hawaii"]=-10;
timeZones["Sydney"]=10;
timeZones["Stockholm"]=1;     daylightSavingTime["Stockholm"]=1;

var localTimezone=1;

var timezoneOffset=new Date().getTimezoneOffset()/60;
var dst=(-localTimezone!=timezoneOffset);
Date.prototype.worldformat=function(str){
	var a=str.split('%%'); for(var i=0;i<a.length;i++){
	a[i]=a[i].replace(/%S/g,("0"+this.getSeconds()).substring(("0"+this.getSeconds()).length-2));
	a[i]=a[i].replace(/%I/g,("0"+this.getMinutes()).substring(("0"+this.getMinutes()).length-2));
	a[i]=a[i].replace(/%H/g,("0"+this.getHours()).substring(("0"+this.getHours()).length-2));
	}
	return(a.join('%%'));
}
function worldClock(){
	var now=new Date();
	var localTime; var dstOffset;
	for(i in timeZones){
		dstOffset=(dst&&daylightSavingTime[i])?daylightSavingTime[i]:0;
		localTime=new Date(now.getTime()+(timeZones[i]+timezoneOffset+dstOffset)*3600000);
		if(document.getElementById(i)){ document.getElementById(i).innerHTML=localTime.worldformat("%H:%I:%S"); }
	}
}
worldClock();
var timer=setInterval("worldClock()",1000);
</script>

Kommentar

Lägg till de tidszoner du vill använda i objektet timeZones i början av scriptet och ange tidsskillnaden (från GMT). Använder platsen i fråga sommar-,vintertid anger du det i objektet daylightSavingTime. Sedan skapar du <span>-element och ger dem motsvarande id där du vill att tiden skall visas.

För mer information om tidszoner och sommar-,vintertid i olika länder, se timeanddate.com. Mer information och historia om sommar- och vintertid kan du hitta på Daylight Saving Time.

,