Jojoxx.net logotyp

 

 

Användare ikonAnvändare
Besökare just nu: 98
Snabblänkar ikonSnabblänkar
JavaScript-arkivet
Perl
FAQ

Sök på Jojoxx.net


Nedräkning 3

Exempel

Kod


<form name="cform">
<input type="text" name="disp" size=28 style="width: 300px;">
</form>
<script type="text/javascript">
/* Detta script finns att hämta på http://www.jojoxx.net och
   får användas fritt så länge som dessa rader står kvar. */

var year = 2015;
var month = 1;
var day = 1;
var hour = 0; var minute = 0; var second = 0;

// Do not edit lines below.
var then = new Date(year,month-1,day,hour,minute,second);
function runMany(){
	var now = new Date();
	if (now < then){
		var days  = Math.floor((then-now)/(1000*60*60*24));
		var hours = Math.floor((then-now-days*1000*60*60*24)/(1000*60*60));
		var mins  = Math.floor((then-now-days*1000*60*60*24-hours*1000*60*60)/(1000*60));
		var secs  = Math.floor((then-now-days*1000*60*60*24-hours*1000*60*60-mins*1000*60)/(1000));
		var tsecs = Math.floor((then-now-days*1000*60*60*24-hours*1000*60*60-mins*1000*60-secs*1000)/(100));
		document.cform.disp.value = days + " dagar, " + hours + " timmar, " + mins + " minuter, " + secs + ":" + tsecs + " sekunder.";
	}
	setTimeout("runMany();",100);
}
runMany();
</script>

Kommentar

Bara att klippa och klistra. Vill du ändra till ett annat nedräkningsdatum så ändra på variablerna year, month och day.

,