Jojoxx.net logotyp

 

 

Du är här: Start > JavaScript ikon JavaScript > Arkiv ikon Scriptarkiv > Spel > Lotto
Användare ikonAnvändare
Besökare just nu: 9
Snabblänkar ikonSnabblänkar
JavaScript-arkivet
Perl
FAQ

Sök på Jojoxx.net


Lotto

Exempel

Skapa ny lottorad:
Enkelrad System 8 System 9 System 10 System 11 System 12

Kod


<style type="text/css">
.lotto_table { font-family:Verdana; font-weight:bold; font-size:12px; }
.lotto_cell { border:solid gray 1px; width:20px; height:20px; text-align:center; }
</style>
<script type="text/javascript">
/* Detta script finns att hämta på http://www.jojoxx.net och 
   får användas fritt så länge som dessa rader står kvar. */ 

document.write("<table class=\"lotto_table\">");
for(var y=0;y<6;y++){
	document.write("<tr>");
	for(var x=0;x<6;x++){
		if(y<5||x<5){ document.write("<td class=\"lotto_cell\" id=\"lotto_"+(y*6+x+1)+"\">"+(y*6+x+1)+"</td>"); }
	}
	document.write("<tr>");
}
document.write("</table>");
function generateLotto(system){
	var a=[]; for(var i=1;i<36;i++){ a[a.length]=i; }
	var s=[]; for(var i=a.length;i>0;i--){ var r=Math.floor(Math.random()*a.length); s[s.length]=a[r]; a[r]=a[a.length-1]; a.length--; }
	var sys=(system)?system:7;
	for(var i=1;i<36;i++){ document.getElementById("lotto_"+i).style.backgroundColor="yellow"; }
	for(var i=0;i<sys;i++){ document.getElementById("lotto_"+s[i]).style.backgroundColor="green"; }
}
window.onload=function(){
	generateLotto();
}
</script>
Skapa ny lottorad:<br />
<a href="#" onclick="generateLotto(); return false;">Enkelrad</a>
<a href="#" onclick="generateLotto(8); return false;">System 8</a>
<a href="#" onclick="generateLotto(9); return false;">System 9</a>
<a href="#" onclick="generateLotto(10); return false;">System 10</a>
<a href="#" onclick="generateLotto(11); return false;">System 11</a>
<a href="#" onclick="generateLotto(12); return false;">System 12</a>

Kommentar

Scriptet skapar en slumpad lotto-rad med valfritt system.

,