Jojoxx.net logotyp

 

 

Användare ikonAnvändare
Besökare just nu: 48
Snabblänkar ikonSnabblänkar
JavaScript-arkivet
Perl
FAQ

Sök på Jojoxx.net


Anagram

Exempel

Anagram

Ett anagram är ett ord eller en fras som bildats genom att man kastat om bokstäverna i ett annat ord eller fras. Spelet går ut på att du skall försöka gissa det dolda ordet som bildar följande anagram

Anagram
Din gissning
 

Kod


<h4>Anagram</h4>

<p>Ett anagram är ett ord eller en fras som bildats genom att man kastat om bokstäverna i ett annat ord eller fras.
Spelet går ut på att du skall försöka gissa det dolda ordet som bildar följande anagram</p>

<style type="text/css">
.anagramfield { border: solid black 1px; text-align:center; width:200px; }
.anagrambutton { height: 21px; font-size: 12px; color:blue; }
</style>
<form name="anagramform" onsubmit="checkit(this); return false;">
<table>
<tr><td>Anagram</td><td><input type="text" name="anagramtext" class="anagramfield" disabled="disabled"> <input type="button" value="Ledtråd" class="anagrambutton" onclick="hint(this.form);"></td></tr>
<tr><td>Din gissning</td><td><input type="text" name="guess" class="anagramfield"> <input type="submit" value="Gissa" class="anagrambutton"> <input type="text" name="guesses" value="0" class="anagramfield" style="width:25px;" disabled="disabled"></td></tr>
<tr><td> </td><td><input type="button" value="Nytt anagram" class="anagrambutton" onclick="startit(this.form);"></td></tr>
</table>
</form>
<script type="text/javascript">
var words=["cykelpump","semesterfirare","travhäst","ekorre","tapetklister","morot","smultronställe"];
var word,guesses=0;
Array.prototype.shuffle=function(){
	var shuffle=new Array(); var tmp=this; var r;
	for(var i=this.length;i>0;i--){
		r=Math.floor(Math.random()*tmp.length); shuffle[shuffle.length]=tmp[r]; tmp[r]=tmp[tmp.length-1]; tmp.length--;
	}
	return shuffle;
}
function anagram(str){
	return str.match(/./g).shuffle().join('');
}
function hint(obj){
	if(!word){ return; }
	obj.guess.value=word.substring(0,guesses);
}
function checkit(obj){
	if(!word){ return; }
	guesses++;
	if(word.toUpperCase()==obj.guess.value.toUpperCase()){
		if(confirm("Grattis! Du gissade rätt efter "+guesses+" försök.\n\nVill du prova ett nytt?")){ startit(obj); }
	} else {
		obj.guesses.value=guesses;
	}
}
function startit(obj){
	word=words[Math.floor(Math.random()*words.length)];
	obj.anagramtext.value=anagram(word.toUpperCase());
	obj.guess.value="";
	guesses=0; obj.guesses.value=guesses;
}
</script>

,