Jojoxx.net logotyp

 

 

Användare ikonAnvändare
Besökare just nu: 62
Snabblänkar ikonSnabblänkar
JavaScript-arkivet
Perl
FAQ

Sök på Jojoxx.net


Nyckel-generator

Exempel

Kod


<form>
<input type="text" size="24" name="myformat" value="aaaa-aaaa-nnnn-aaaa-xxxx"> <input type="button" value="Generera" onclick="document.getElementById('mykey').innerHTML=makeKey(this.form.myformat.value);">
</form>
<script type="text/javascript">
/* Detta script finns att hämta på http://www.jojoxx.net och 
   får användas fritt så länge som dessa rader står kvar. */ 

function makeKey(format,str){
	// format: a=a-z, n=0-9, x=a-z0-9, s="safe characters"
	format=(format)?format:"aaaa-aaaa-aaaa-aaaa-aaaa";
	strH={
		a:"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ", n:"0123456789", x:"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789", s:"ABCDEFGHJKLMNPQRSTUVWXYZ23456789"
	}
	if(str){ strH.x=str; }
	var key="";
	for(var n=0;n<format.length;n++){
		key+=(strH[format.charAt(n)])?strH[format.charAt(n)].charAt(Math.floor(Math.random()*strH[format.charAt(n)].length)):format.charAt(n);
	}
	return (key);
}
document.write('Din nyckel är <span id="mykey"><strong>'+makeKey("aaaa-aaaa-nnnn-aaaa-xxxx")+'</strong></span>');
</script>

Kommentar

Scriptet skapar en nyckel i önskat format.

,