Jojoxx.net logotyp

 

 

Användare ikonAnvändare
Besökare just nu: 37
Snabblänkar ikonSnabblänkar
JavaScript-arkivet
Perl
FAQ

Sök på Jojoxx.net


Lösenordskontroll

Exempel


Ett säkert lösenord skall innehålla minst 10 tecken, siffror, gemener och VERSALER samt specialtecken.

Kod


<form>
<input type="text" name="password"><br>
<em>Ett säkert lösenord skall innehålla minst 10 tecken, siffror, gemener och VERSALER samt specialtecken.</em>
</form>

<script type="text/javascript">
passwordStrength(document.forms[0].password);

function passwordStrength(obj){
	// unique=new Date().getTime()+parseInt(Math.random()*1000)+"";
	var unique=obj.name;

	var d = document.createElement("div");
	d.style.display="inline"; d.style.width="192px"; d.style.height="20px"; d.style.padding="2px"; d.style.backgroundColor="rgb(240,240,240)"; 
	d.innerHTML='<div id="sec'+unique+'-1" style="display:none;margin-right:2px;height:16px;width:36px;background-color:rgb(255,0,0);"></div><div id="sec'+unique+'-2" style="display:none;margin-right:2px;height:16px;width:36px;background-color:rgb(255,120,0);"></div><div id="sec'+unique+'-3" style="display:none;margin-right:2px;height:16px;width:36px;background-color:rgb(255,180,0);"></div><div id="sec'+unique+'-4" style="display:none;margin-right:2px;height:16px;width:36px;background-color:rgb(255,255,0);"></div><div id="sec'+unique+'-5" style="display:none;height:16px;width:36px;background-color:rgb(0,255,0);"></div>';
	obj.parentNode.insertBefore(d, obj.nextSibling);
	obj.onkeyup=function(){
		passwordStrength.checker(this);
	}
	obj.onkeypress=function(){
		passwordStrength.checker(this);
	}
	passwordStrength.checker=function(obj){
		var l=0;
		if(obj.value && obj.value.toUpperCase()!=obj.value && obj.value.toLowerCase()!=obj.value){l++;} // Upper- och lowercase
		if(obj.value.length>=5){ l++; } // Minst 5 tecken
		if(obj.value.length>=10){ l++; } // Minst 10 tecken
		if(obj.value.match(/\W/)){ l++; } // Special-tecken
		if(obj.value.match(/\d/)){ l++; } // 0-9
		for(var i=1; i<=5; i++){
			document.getElementById("sec"+obj.name+"-"+i).style.display=(l>=i)?"inline":"none";
		}		
	}
}
</script>

Kommentar

Scriptet kontrollerar ett lösenords säkerthet.

,