Jojoxx.net logotyp

 

 

Användare ikonAnvändare
Besökare just nu: 8
Snabblänkar ikonSnabblänkar
JavaScript-arkivet
Perl
FAQ

Sök på Jojoxx.net


Växla bilder

Exempel


Kod


<script type="text/javascript">
/* Detta script finns att hämta på http://www.jojoxx.net och
   får användas fritt så länge som dessa rader står kvar. */

var delay = 1000		// Fördröjning i millisekunder.
var numberOfImages = 2	// Antal bilder.
if (document.images){
	image_1=new Image;
	image_1.src="images/circa.gif";
	image_2=new Image;
	image_2.src="images/circi.gif";
}
var n=0
function changeImage(){
	n++			
	if (n > numberOfImages) { n = 1 }
	document["anim_image"].src=eval("image_" + n + ".src");
	setTimeout("changeImage()", delay);
}
</script>
<img src="images/circi.gif" border=0 name="anim_image" width=30 height=30><br>
<script language="JavaScript">
if (document.images){
	setTimeout("changeImage()", delay);
}
</script>

Kommentar

Scriptet växlar mellan ett antal bilder med en bestämd fördröjning. Efter den sista bilden börjar sekvensen från 1 igen. De variabler som måste ändras är numberOfImages som innehåller antalet bilder i "animationen" och delay som är fördröjningen i millisekunder mellan varje bild. Första delen av scriptet kan läggas i head, medans den andra delen av scriptet måste ligga efter bild-taggen.

,