Jojoxx.net logotyp

 

 

Användare ikonAnvändare
Besökare just nu: 36
Snabblänkar ikonSnabblänkar
JavaScript-arkivet
Perl
FAQ

Sök på Jojoxx.net


Spökskrift

Exempel

Kod


<style type="text/css">
input { font-family: Courier }
</style>
<form name="scroller">
<input type="text" name="display" size=40>
</form>
<script type="text/javascript">
/* Detta script finns att hämta på http://www.jojoxx.net och
   får användas fritt så länge som dessa rader står kvar. */

var delay = 300			// Fördröjning i millisekunder.
var randomdelay=200      // Slumpvis avvikelse i förfröjning.
var text = new Array();
text[0] = "Välkommem<n till Jojoxx.net";
text[1] = "Här hittar du fiffiga<<<<<<<smarta JavaScript...";
text[2] = "...förklarade med både kod och exempel.";

// --- Do not edit lines below!
var CurMes,CurNum=0,CurPos=0,LastChar;
function scroller(clear) {
	var CurDelay=false;
	if (clear==1) { document.scroller.display.value=""; CurPos=0; }
	CurMes = document.scroller.display.value;
	CurChar = text[CurNum].substring(CurPos,CurPos+1);
	if(CurChar == "<"){
		if(LastChar == "<"){ CurDelay=100; }
		CurMes = CurMes.substring(0,CurMes.length-1)
	} else {
		CurMes+=CurChar;
	}
	document.scroller.display.value = CurMes;
	LastChar=CurChar; CurPos++;
	if (CurPos == text[CurNum].length){
		if (CurNum == text.length-1){ CurNum = 0 } else { CurNum++ }
		setTimeout("scroller(1)", delay*5);
	} else {
		setTimeout("scroller()", CurDelay?CurDelay:delay+Math.floor(Math.random()*(randomdelay*2))-randomdelay);
	}
}
scroller();
</script>

Kommentar

Bara att klippa och klistra. Variablerna som du kan ändra är text som innehåller den texten som skall skrivas ut, samt delay som är fördröjningen för varje tecken. Efter sista texten börjar scriptet om från början.

< simulerar en felskrivning och suddar ut föregående tecken.

,