Jojoxx.net logotyp

 

 

Användare ikonAnvändare
Besökare just nu: 29
Snabblänkar ikonSnabblänkar
JavaScript-arkivet
Perl
FAQ

Sök på Jojoxx.net


Låtsas-språk

Exempel

Skriv din mening i det översta fältet och få den översatt till följande låtsas-språk.


Dubbelsvenska
P-språket
I-språket
Rövarspråket 1)
Pig-latin 2)

1) Detta är en förenklad variant av rövarspråket. Egentligen bygger språket på hur varje bokstav uttalas i det aktuella ordet. Cykel blir alltså "Sosikokelol" snarare än "Cocykokelol".
2) Detta är en förenklad variant av pig-latin. Egentligen skall tysta vokaler flyttas tillsammans med före flyttad konsonant, d.v.s. Question blir alltså "estion-quay" snarare än "uestion-qay".

Kod


<script type="text/javascript">
var vokal={a:true,e:true,i:true,o:true,u:true,y:true,'å':true,'ä':true,'ö':true}
var konsonant={b:true,c:true,d:true,f:true,g:true,h:true,j:true,k:true,l:true,m:true,n:true,p:true,q:true,r:true,s:true,t:true,v:true,w:true,x:true,z:true}

function isLowerCase(str){
	return (str.toLowerCase()==str)?true:false;
}
function dubbelsvenska(str){
	var arr=str.match(/./g); var newstr=""; arr=(arr)?arr:new Array();
	for(var i=0;i<arr.length;i++){
		newstr+=(vokal[arr[i].toLowerCase()])?arr[i]+"r"+arr[i].toLowerCase()+"v"+arr[i].toLowerCase():arr[i];
	}
	return newstr;
}
function pspraket(str){
	// http://sv.wikipedia.org/wiki/P-spr%C3%A5ket
	var arr=str.match(/./g); var newstr=""; arr=(arr)?arr:new Array();
	for(var i=0;i<arr.length;i++){
		newstr+=(vokal[arr[i].toLowerCase()])?arr[i]+"p"+arr[i].toLowerCase():arr[i];
	}
	return newstr;
}
function ispraket(str){
	// http://sv.wikipedia.org/wiki/I-spr%C3%A5ket
	var arr=str.match(/./g); var newstr=""; arr=(arr)?arr:new Array();
	for(var i=0;i<arr.length;i++){
		newstr+=(vokal[arr[i].toLowerCase()])?isLowerCase(arr[i])?"i":"I":arr[i];
	}
	return newstr;
}
function rovarspraket(str){
	// http://sv.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6varspr%C3%A5ket
	var arr=str.match(/./g); var newstr=""; arr=(arr)?arr:new Array();
	for(var i=0;i<arr.length;i++){
		newstr+=(konsonant[arr[i].toLowerCase()])?arr[i]+"o"+arr[i].toLowerCase():arr[i];
	}
	return newstr;
}
function piglatin(str){
	// http://en.wikipedia.org/wiki/Pig_Latin
	var w=str.split(/ /);
	for(var wi=0;wi<w.length;wi++){
		var s=w[wi].match(/\.+$/); s=(s)?s+"":"";
		w[wi]=w[wi].replace(/\.+$/,"");
		var t=w[wi].toLowerCase().match(/^[bcdfghjklmnpqrstvxz]+/); t=(t)?t+"":"";
		if(t){
			var u=!isLowerCase(w[wi].substring(0,1));
			w[wi]=w[wi].substring(t.length)
			w[wi]+=(w[wi])?"-"+t+"ay":t+"ay";
		} else {
			w[wi]+=(w[wi])?"way":"";
		}
		w[wi]+=s;
	}
	return w.join(" ");
}
function update(obj){
	obj.dubbelsvenska.value=dubbelsvenska(obj.source.value);
	obj.pspraket.value=pspraket(obj.source.value);
	obj.ispraket.value=ispraket(obj.source.value);
	obj.rovarspraket.value=rovarspraket(obj.source.value);
	obj.piglatin.value=piglatin(obj.source.value);
}
</script>
<form>
Skriv din mening i det översta fältet och få den översatt till följande låtsas-språk.<br>
<input style="width:200px;" type="text" name="source" onkeyup="update(this.form);" onkeypress="update(this.form);"><br>
<br>
<input style="width:200px;" disabled type="text" name="dubbelsvenska"> Dubbelsvenska<br>
<input style="width:200px;" disabled type="text" name="pspraket"> P-språket<br>
<input style="width:200px;" disabled type="text" name="ispraket"> I-språket<br>
<input style="width:200px;" disabled type="text" name="rovarspraket"> Rövarspråket <span style="font-size:10px;">1)</span><br>
<input style="width:200px;" disabled type="text" name="piglatin"> Pig-latin <span style="font-size:10px;">2)</span><br>
</form>
<p>1) Detta är en förenklad variant av rövarspråket. Egentligen bygger språket på hur varje bokstav uttalas i det aktuella ordet. Cykel blir alltså "Sosikokelol" snarare än "Cocykokelol".<br>
2) Detta är en förenklad variant av pig-latin. Egentligen skall tysta vokaler flyttas tillsammans med före flyttad konsonant, d.v.s. Question blir alltså "estion-quay" snarare än "uestion-qay".
</p>

,