Jojoxx.net logotyp

 

 

Användare ikonAnvändare
Besökare just nu: 56
Snabblänkar ikonSnabblänkar
JavaScript-arkivet
Perl
FAQ

Sök på Jojoxx.net


DataDumper

Exempel

Kod


<script type="text/javascript">
/* Detta script finns att hämta på http://www.jojoxx.net och 
   får användas fritt så länge som dessa rader står kvar. */ 

function DataDumper(obj,n,prefix){
	var str=""; prefix=(prefix)?prefix:""; n=(n)?n+1:1; var ind=""; for(var i=0;i<n;i++){ ind+="    "; }
	if(typeof(obj)=="string"){
		str+=ind+prefix+"String:\""+obj+"\"\n";
	} else if(typeof(obj)=="number"){
		str+=ind+prefix+"Number:"+obj+"\n";
	} else if(typeof(obj)=="function"){
		str+=ind+prefix+"Function:"+obj+"\n";
	} else {
		var type="Array";
		for(var i in obj){ type=(type=="Array"&&i==parseInt(i))?"Array":"Object" }
		str+=ind+prefix+type+"[\n";
		if(type=="Array"){
			for(var i in obj){ str+=DataDumper(obj[i],n,i+"=>"); }
		} else {
			for(var i in obj){ str+=DataDumper(obj[i],n,i+"=>"); }
		}
		str+=ind+"]\n";
	}
	return str;
}

var obj={
	prop_a:"Ett värde",
	prop_b:"johan",
	prop_c:[
		"En Array",
		"med text och tal",
		3.14
	],
	prop_d:{
		prop_e:"Mer mer mer"
	}
};
alert(DataDumper(obj));
</script>

Kommentar

Ett litet script som kan vara bra vid test och felsökning av andra script. Visar innehåll och struktur av angivet objekt.

,