Jojoxx.net logotyp

 

 

Användare ikonAnvändare
Besökare just nu: 41
Snabblänkar ikonSnabblänkar
JavaScript-arkivet
Perl
FAQ

Sök på Jojoxx.net


Bakgrundsfade 2

Kod


<script type="text/javascript">
/* Detta script finns att hämta på http://www.jojoxx.net och
   får användas fritt så länge som dessa rader står kvar. */

var startColor = "#0000ff";
var endColor = "#ffffff";
var stepDelay = 10;
var steps = 16;

// --- Do not edit lines below.
var step=0,r,g,b,rDelta,gDelta,bDelta
startColor = startColor.substring(startColor.length-6,startColor.length);
endColor = endColor.substring(endColor.length-6,endColor.length);
rDelta = (HexToDec(endColor.substring(0,2))-HexToDec(startColor.substring(0,2))) / steps;
gDelta = (HexToDec(endColor.substring(2,4))-HexToDec(startColor.substring(2,4))) / steps;
bDelta = (HexToDec(endColor.substring(4,6))-HexToDec(startColor.substring(4,6))) / steps;

function fade(){
	step++	
	r = "00" + DecToHex(parseInt(HexToDec(startColor.substring(0,2)) + step * rDelta));
	r = r.substring(r.length-2,r.length);
	g = "00" + DecToHex(parseInt(HexToDec(startColor.substring(2,4)) + step * gDelta));
	g = g.substring(g.length-2,g.length);
	b = "00" + DecToHex(parseInt(HexToDec(startColor.substring(4,6)) + step * bDelta));
	b = b.substring(b.length-2,b.length);
	if (step<steps){
		document.bgColor = r+g+b;
		setTimeout("fade()",stepDelay);
	} else {
	document.bgColor = endColor;
	}
}
function DecToHex(dec){
	dec = Math.abs(dec);
	var hex = "";
	var a = "" + dec;
	a = a.length;
	var h = "0123456789ABCDEF";
	for (n=0; n<a; n++){
		he = h.charAt(dec-Math.floor(dec/16)*16);
		dec = (dec - h.indexOf(he)) / 16;
		hex = he + hex;
	}
	if (hex.charAt(0) == "0") hex = hex.substring(1,hex.length);
	return hex;
}
function HexToDec(hex){
	hex = hex.toUpperCase();
	var h = "0123456789ABCDEF";
	var dec = 0;
	var a = 0;
	for (n=hex.length; n>0; n--){
		dec += h.indexOf(hex.charAt(n-1)) * Math.pow(16,a);
		a++
	}
	return dec
}
fade();
</script>

Kommentar

Scriptet är en utbyggnad av bakgrundsfade 1 och har några fler valmöjligheter såsom start och stoppfärg, antal steg och fördröjning mellan stegen.

,