Jojoxx.net logotyp

 

 

Användare ikonAnvändare
Besökare just nu: 100
Snabblänkar ikonSnabblänkar
JavaScript-arkivet
Perl
FAQ

Sök på Jojoxx.net


Spärra tecken

Exempel

1: Tillåter numerisk inmatning (0-9)

2: Tillåter alfa-numerisk inmatning (a-ö,A-Ö,0-9)

3: Tillåter alfa-numerisk inmatning inkl mellanslag (a-ö,A-Ö,0-9, )

4: Samma som ovan men ersätter ogiltiga tecken med "-"

Kod


<form>

1: Tillåter numerisk inmatning (0-9)<br/>
<input type="text" onkeyup="if(!this.value.match(/^\d+$/)){ this.value=(this.value.match(/\d+/))?this.value.match(/\d+/):''; }"><br/>

2: Tillåter alfa-numerisk inmatning (a-ö,A-Ö,0-9)<br/>
<input type="text" onkeyup="if(!this.value.match(/^[a-zåäö0-9]+$/i)){ this.value=(this.value.match(/[a-zåäö0-9]+/i))?this.value.match(/[a-zåäö0-9]+/i):''; }"><br/>

3: Tillåter alfa-numerisk inmatning inkl mellanslag (a-ö,A-Ö,0-9, )<br/>
<input type="text" onkeyup="if(!this.value.match(/^[a-zåäö0-9\s]+$/i)){ this.value=(this.value.match(/[a-zåäö0-9\s]+/i))?this.value.match(/[a-zåäö0-9\s]+/i):''; }"><br/>

4: Samma som ovan men ersätter ogiltiga tecken med "-"<br/>
<input type="text" onkeyup="if(!this.value.match(/^[a-zåäö0-9\s]+$/i)){ this.value=this.value.replace(/[^a-zåäö0-9\s]/ig,'-'); }"><br/>

</form>

Kommentar

Själva scriptet är det som står i onkeyup-eventet för varje fält. Scriptet ser till att bara en viss typ av inmatade tecken tillåts.

,