Jojoxx.net logotyp

 

 

Användare ikonAnvändare
Besökare just nu: 72
Snabblänkar ikonSnabblänkar
JavaScript-arkivet
Perl
FAQ

Sök på Jojoxx.net


Datumväljare

Exempel

Kod


<script type="text/javascript">
var dateSelect={
	yearFieldName:"year",
	monthFieldName:"month",
	dateFieldName:"date",
	date:new Date(),
	updateDate:function(obj){
		obj[this.dateFieldName].length=0;
		for(var i=1;i<=new Date(obj[this.yearFieldName][obj[this.yearFieldName].selectedIndex].value,obj[this.monthFieldName].selectedIndex+1,0).getDate();i++){
			obj[this.dateFieldName][i-1]=new Option(((i<10)?"0":"")+i,((i<10)?"0":"")+i);
		}
	},
	insertYearList:function(){
		document.write("<select name=\""+this.yearFieldName+"\" onchange=\"dateSelect.updateDate(this.form);\">");
		for(var i=this.date.getFullYear()-10;i<this.date.getFullYear()+10;i++){
			document.write("<option value=\""+i+"\" "+((this.date.getFullYear()==i)?"selected=\"selected\"":"")+">"+i+"</option>");
		}
		document.write("</select>");
	},
	insertMonthList:function(){
		document.write("<select name=\""+this.monthFieldName+"\" onchange=\"dateSelect.updateDate(this.form);\">");
		for(var i=1;i<=12;i++){
			document.write("<option value=\""+((i<10)?"0":"")+i+"\" "+((this.date.getMonth()+1==i)?"selected=\"selected\"":"")+">"+((i<10)?"0":"")+i+"</option>");
		}
		document.write("</select>");
	},
	insertDateList:function(){
		document.write("<select name=\""+this.dateFieldName+"\">");
		for(var i=1;i<=new Date(this.date.getFullYear(),this.date.getMonth()+1,0).getDate();i++){
			document.write("<option value=\""+((i<10)?"0":"")+i+"\" "+((this.date.getDate()==i)?"selected=\"selected\"":"")+">"+((i<10)?"0":"")+i+"</option>");
		}
		document.write("</select>");
	}
}
</script>


<form>
<script type="text/javascript">dateSelect.insertYearList();</script>
<script type="text/javascript">dateSelect.insertMonthList();</script>
<script type="text/javascript">dateSelect.insertDateList();</script>
</form>

Kommentar

Scriptet skapar en datum-väljare till ditt formulär. I grundutförande visar scriptet datum 10 år runt dagens datum. Scriptets första del kan med fördel läggas i en extern .js-fil och länkas in till sidan.

,