Jojoxx.net logotyp

 

 

Användare ikonAnvändare
Besökare just nu: 65
Snabblänkar ikonSnabblänkar
JavaScript-arkivet
Perl
FAQ

Sök på Jojoxx.net


Autotab i formulär

Exempel

Fyll i ditt personnummer
-

Kod


<form>
Fyll i ditt personnummer<br/>
<input type="text" name="persnr1" onkeyup="tab(this,this.form.persnr2,6)" size="6"> -
<input type="text" name="persnr2" onkeyup="tab(this,this.form.mybutton,4)" size="4">
<input type="button" name="mybutton" onclick="alert('Personnummer '+this.form.persnr1.value+'-'+this.form.persnr2.value);" value="Visa">
</form>

<script type="text/javascript">
/* Detta script finns att hämta på http://www.jojoxx.net och
   får användas fritt så länge som dessa rader står kvar. */

function tab(obj,nextobj,mlength){
	if(!mlength) mlength = obj.size;
	if(obj.value.length>=mlength){
		obj.value = obj.value.substr(0,mlength);
		nextobj.focus();
	}
}
</script>

Kommentar

Funktionen tab() anropas från eventet onkeyup från de fält i formuläret som skall ingå i kontrollen. Har det ifyllda värdet den längd som är satt med attributet size så ställer sig markören automatiskt i den cell som är förvald. Funktionen tab() anropas med 3 argument. Det första skall alltid vara this (används för att tala om vilket objekt som skall kontrolleras). Det andra argumentet är namnet på nästa objekt som skall fokuseras (this.form.fältnamn). Det tredje argumentet är den tillåtna längden på aktuellt fält.

,