Jojoxx.net logotyp

 

 

Användare ikonAnvändare
Besökare just nu: 54
Snabblänkar ikonSnabblänkar
JavaScript-arkivet
Perl
FAQ

Sök på Jojoxx.net


Allmänna formulärsfunktioner

Exempel

Klicka här för att växla

Klicka här för att växla


Klicka här för att växla
Klicka här för att markera alla
Klicka här för att avmarkera alla
Klicka här för att invertera alla
Klicka här för att flytta markerade från vänster till höger

Kod


<form name="myForm">
<input type="checkbox" name="check">
<a href="#" onClick="checkboxToggle(document.myForm.check); return false;" style="text-decoration:none; color:black;">Klicka här för att växla</a><br>
<br>
<input type="radio" name="radio" value="1"> <input type="radio" name="radio" value="2"> <input type="radio" name="radio" value="3">
<a href="#" onClick="radioCycle(document.myForm.radio); return false;" style="text-decoration:none; color:black;">Klicka här för att växla</a><br>
<br>
<select name="selectlist" size="4" multiple style="width:100px;">
<option value="1">Val 1</option>
<option value="2">Val 2</option>
<option value="3">Val 3</option>
<option value="4">Val 4</option>
</select>
<select name="selectlistb" size="4" multiple style="width:100px;">
</select><br>
<a href="#" onClick="selectCycle(document.myForm.selectlist); return false;" style="text-decoration:none; color:black;">Klicka här för att växla</a><br>
<a href="#" onClick="selectMarkall(document.myForm.selectlist); return false;" style="text-decoration:none; color:black;">Klicka här för att markera alla</a><br>
<a href="#" onClick="selectClearall(document.myForm.selectlist); return false;" style="text-decoration:none; color:black;">Klicka här för att avmarkera alla</a><br>
<a href="#" onClick="selectInvertall(document.myForm.selectlist); return false;" style="text-decoration:none; color:black;">Klicka här för att invertera alla</a><br>
<a href="#" onClick="selectMoveSelected(document.myForm.selectlist,document.myForm.selectlistb); return false;" style="text-decoration:none; color:black;">Klicka här för att flytta markerade från vänster till höger</a><br>
<br>
</form>

<script type="text/javascript">
/* Detta script finns att hämta på http://www.jojoxx.net och
   får användas fritt så länge som dessa rader står kvar. */

function checkboxToggle(obj){
	obj.checked = (obj.checked) ? false:true;
}
function radioCycle(obj){
	nn=-1;
	for(n=0;n<obj.length;n++){if(obj[n].checked){nn=n}}
	nn++;
	if(nn==obj.length)nn=0;
	obj[nn].checked=true;
}
function selectCycle(obj){
	n=obj.selectedIndex; n++;
	if(n==obj.length)n=0;
	obj.selectedIndex=n;
}
function selectMarkall(obj){
	for(var n=0;n<obj.length;n++){ obj[n].selected=true; }
}
function selectClearall(obj){
	for(var n=0;n<obj.length;n++){ obj[n].selected=false; }
}
function selectInvertall(obj){
	for(var n=0;n<obj.length;n++){ obj[n].selected=(!obj[n].selected); }
}
function selectMoveSelected(from,to){
	for(var n=0;n<from.length;n++){
		if(from[n].selected){ to[to.length]=new Option(from[n].text,from[n].value); }
	}
	for(var n=from.length-1;n>=0;n--){
		if(from[n].selected){ from[n]=null; }
	}
}
</script>

Kommentar

Lite allmänna formulärsfunktioner som kan vara bra att ha.

,