Jojoxx.net logotyp

 

 

Användare ikonAnvändare
Besökare just nu: 65
Snabblänkar ikonSnabblänkar
JavaScript-arkivet
Perl
FAQ

Sök på Jojoxx.net


FAQ: Perl / CGI

Hur konverterar man dos-tecken till windows?

Teckenuppsättningen som används i DOS i Europa är vanligast Code Page 850 (CP850). Här är en funktion som konverterar detta till ISO.

use Encode;
 
$str=decode("cp850", $str);Om Encode inte finns installerat.
$str=cp850_to_iso($str);
 
sub cp850_to_iso {
	my %table=(
	'128','Ç','129','ü','130','é','131','â','132','ä','133','à','134','å','135','ç','136','ê','137','ë','138','è','139','ï','140','î','141','ì','142','Ä','143','Å',
	'144','É','145','æ','146','Æ','147','ô','148','ö','149','ò','150','û','151','ù','152','ÿ','153','Ö','154','Ü','155','ø','156','£','157','Ø','158','×','159','?',
	'160','á','161','í','162','ó','163','ú','164','ñ','165','Ñ','166','ª','167','º','168','¿','169','®','170','¬','171','½','172','¼','173','¡','174','«','175','»',
	'176','?','177','?','178','?','179','?','180','?','181','Á','182','Â','183','À','184','©','185','?','186','?','187','?','188','?','189','¢','190','¥','191','?',
	'192','?','193','?','194','?','195','?','196','?','197','?','198','ã','199','Ã','200','?','201','?','202','?','203','?','204','?','205','?','206','?','207','¤',
	'208','ð','209','Ð','210','Ê','211','Ë','212','È','213','?','214','Í','215','Î','216','Ï','217','?','218','?','219','?','220','?','221','¦','222','Ì','223','?',
	'224','Ó','225','ß','226','Ô','227','Ò','228','õ','229','Õ','230','µ','231','þ','232','Þ','233','Ú','234','Û','235','Ù','236','ý','237','Ý','238','¯','239','´',
	'240','-','241','±','242','?','243','¾','244','¶','245','§','246','÷','247','¸','248','°','249','¨','250','·','251','¹','252','³','253','²','254','?','255',' ');
	# 240 - Soft hyphen, 255 - NBSP
	my $str=$_[0];
	foreach my $key (keys %table){
		$s=chr($key); $r=$table{$key}; $str=~s/$s/$r/g;
	}
	return $str;
}


,