Jojoxx.net logotyp

 

 

Du är här: Start > FAQ > Perl/CGI > Hur hanterar DBD::ODBC datum?
Användare ikonAnvändare
Besökare just nu: 77
Snabblänkar ikonSnabblänkar
JavaScript-arkivet
Perl
FAQ

Sök på Jojoxx.net


FAQ: Perl / CGI

Hur hanterar DBD::ODBC datum?


use DBI;
$DSN = 'driver=Microsoft Access Driver (*.mdb);dbq=mydatabase.mdb'; 
$dbh = DBI->connect("dbi:ODBC:$DSN", '','') or die "$DBI::errstr\n";
$sth=$dbh->prepare("SELECT * FROM mytable WHERE datefield > ({ts '2003-01-01 14:15:00'})");
$sth->execute();
while (@row = $sth->fetchrow_array()) {
	// Data finns i @row
}


Andra datum/tid-typer är:
{d 'YYYY-MM-DD'}          -- date
{t 'HH:MM:SS'}           -- time
{ts 'YYYY-MM-DD HH:MM:SS'}     -- timestamp
{ts 'YYYY-MM-DD HH:MM:SS.FFFFFFF'} -- timestamp

,