Jojoxx.net logotyp

 

 

Användare ikonAnvändare
Besökare just nu: 89
Snabblänkar ikonSnabblänkar
JavaScript-arkivet
Perl
FAQ

Sök på Jojoxx.net


FAQ: JavaScript

Hur kan man kolla om Acrobat (eller Acrobar Reader) finns installerad?

Här är en funktion som returnerar true om en PDF-läsare finns installerad eller false om det inte gör det.

function isAcrobatInstalled() {
	var ua=navigator.userAgent.toLowerCase();
	var msie = ua.indexOf("msie") != -1;
	var mswin = ua.toLowerCase().indexOf("win")!=-1;
	var ns = navigator.appName.toLowerCase().indexOf("netscape") != -1;
	var mac = ua.indexOf("mac")!=-1;
	if(ns||!mswin) {
		for(i = 0 ; i<navigator.mimeTypes.length; i++) {
			if(navigator.mimeTypes[i].type == "application/pdf"){ return true; }
		}
	}
	if (msie && mswin){
		/**
		* eftersom felhanteringen i JScript v.3 (msie4) är
		* kass så använder vi vbscript här...
		*/
		inst = false;
		document.writeln('<s'+'cript language=vbscript>\nON ERROR RESUME NEXT \nIf IsObject(CreateObject("PDF.PdfCtrl.1")) Then inst = true \nIf IsObject(CreateObject("PDF.PdfCtrl.5")) Then inst = true \n</scr'+'ipt>\n');
		return inst;
	}
	return false;
}

,