Jojoxx.net logotyp

 

 

Användare ikonAnvändare
Besökare just nu: 107
Snabblänkar ikonSnabblänkar
JavaScript-arkivet
Perl
FAQ

Sök på Jojoxx.net


FAQ: ASP

Kan man skicka E-post direkt från ett ASP-script?

Ja, det går fr.o.m. IIS 4.0 med hjälp av Collaboration Data Objects for NTS (CDONTS)

<%
Set objNewMail = CreateObject("CDONTS.NewMail")
objNewMail.From = "user@domain.se"
objNewMail.To = "user@domain.se"
objNewMail.CC = ""
objNewMail.BCC = ""
objNewMail.Subject = "Ett litet e-post meddelande"
objNewMail.BodyFormat = 1            ' 0=HTML, 1=plain text (default).
objNewMail.MailFormat = 1            ' 0=MIME format, 1=plain text (default).
objNewMail.Body = "Hej!" & vbCrLf & "Detta är ett test-mail"
' objNewMail.AttachFile("C:\command.com")    ' Sökväg till fil som skall bifogas.
objNewMail.Importance = 1            ' 0=Low, 1=Normal (default), 2=High importance
objNewMail.Send
Set objNewMail = Nothing
%>


Källa: msdn online Library

,