Jojoxx.net logotyp

 

 

Användare ikonAnvändare
Besökare just nu: 62
Snabblänkar ikonSnabblänkar
JavaScript-arkivet
Perl
FAQ

Sök på Jojoxx.net


FAQ: ASP

Hur läser man från en text-fil?

Här är ett exempel på hur du läser från en text-fil i ASP;

<%
Const FileMode = 1   ' 1 = Input, 2 = OutPut
Const Create = False
Dim FSO, TSO, MyLine, MyFile
MyFile = Server.MapPath("minfil.txt")
Set FSO = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set TSO = FSO.OpenTextFile(MyFile, FileMode, Create)
Do While not TSO.AtendOfStream		
	MyLine = TSO.ReadLine
	Response.Write MyLine & "<br>"
loop
TSO.Close
Set TSO = Nothing
Set FSO = Nothing
%>

,