Jojoxx.net

 

 

AnvändareAnvändare
Besökare just nu: 69
SnabblänkarSnabblänkar
JavaScript-arkivet
Perl
FAQ
Sök på Jojoxx.netSök på Jojoxx.netInternettid

Exempel

Internettid:

Kod


Internettid: <span id="internetTime"></span>
<script type="text/javascript">
var decimals=3;

function updateTime(){
	var now=new Date(new Date().getTime()+localOffset);
	var midnight=new Date(now.getTime()); midnight.setHours(0); midnight.setMinutes(0); midnight.setSeconds(0,0);
	var iTime=parseInt(((now.getTime()-midnight.getTime())/86400000)*1000*Math.pow(10,decimals))/Math.pow(10,decimals);
	document.getElementById("internetTime").innerHTML="@"+iTime+" beats.";
}
var localOffset=(new Date().getTimezoneOffset()*60000) + 3600000
updateTime();
var timer=setInterval("updateTime()",100);
</script>

Kommentar

Internettid är uppfunnet av företaget Swatch och bygger på att man delar in dygnet i 1000 beats istället för timmar, minuter och sekunder. Det finns heller ingen kompensation för tidszoner eller sommar/vintertid. Läs mer på timeanddate.com och www.swatch.com/zz_en/internettime.html.

,