Jojoxx.net

 

 

AnvändareAnvändare
Besökare just nu: 55
SnabblänkarSnabblänkar
JavaScript-arkivet
Perl
FAQ
Sök på Jojoxx.netSök på Jojoxx.netSkärmsläckare

Exempel

Kod


<script type="text/javascript">
/* Detta script finns att hämta på http://www.jojoxx.net och   
   får användas fritt så länge som dessa rader står kvar. 
   Script: Skärmsläckare 1.02
*/

var scDelay=5000; // Fördröjning för skärmsläckare (ms).

// Ändra inte rader nedan.
var scTimer=false;
var styleSheet="body { background-color:black; overflow:hidden; }";
var script="document.onclick=function(){ window.close(); }";
function scClear(){ if(scTimer){ clearTimeout(scTimer); } }
function scSet(){ scClear(); scTimer=setTimeout("screenSaver();",scDelay); }
function screenSaver(){
	var screen=window.open("","","fullscreen");
	with(screen.document){
		open();
		write("<html><head></head><body><style type='text/css'>"+styleSheet+"</style><scr"+"ipt type='text/javascript'>"+script+"</scr"+"ipt></body></html>");
		close();
	}
	screen.document.body.focus();
}
window.onload=function(){ scSet(); }
window.onfocus=function(){ scSet(); }
window.onblur=function(){ scClear(); }
document.onmousemove=function(){ scSet(); }
</script>

Kommentar

Scriptet är en enkel skärmsläckare. Om fönstret är aktivt och användaren inte rör musen inom tiden som skärmsläckaren är satt att aktiveras på startar skärmsläckaren. Så fort som användaren klickar med musknappen stängs skärmsläckaren.

,