Jojoxx.net

 

 

AnvändareAnvändare
Besökare just nu: 73
SnabblänkarSnabblänkar
JavaScript-arkivet
Perl
FAQ
Sök på Jojoxx.netSök på Jojoxx.netScrolltext

Exempel

Kod


<style type="text/css">
input { font-family: Courier }
</style>
<form name="scr">
<input type="text" name="fe1" size=20><input type="text" name="fe2" size=20>
</form>

<script type="text/javascript">
/* Detta script finns att hämta på http://www.jojoxx.net och
   får användas fritt så länge som dessa rader står kvar. */

var text = "Välkommen till Jojoxx.net";
var delay = 10;
var sna = 0;
var space = "";
for (var i=0; i < 40; i++){
space += " ";
}
function scroller(){
	sna++;
	var fe = space + text;
	document.scr.fe1.value = fe.substring(sna, sna + 20);
	document.scr.fe2.value = fe.substring(sna+20, sna + 40);
	if (sna > 40 + text.length + delay) sna = 0;
	setTimeout("scroller()", 200);
}
setTimeout("scroller()", 200);
</script>

Kommentar

Bara att klippa och klistra. Variablerna som du får ändra är text som innehåller den scrollande texten och delay som är fördröjningen mellan varje varv. Var noga med att formuläret med de två cellerna inte innefattas i någon form-tagg, då riskerar du att bredden på cellerna inte stämmer.

,